Voorbeelden

e-Learning nuggets

MoodMap App e-Learning

 

Millenium Hospital (Italy)

   

Maastro clinic, Virtual Patiënt

 

Het nieuwe rijden

e-Handboek / e-Werkinstructie