Disclaimer Tracoin

Tracoin besteedt de uiterste aandacht aan de informatie op haar website. Tracoin kan echter niet instaan voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van die informatie. Aan de informatie op deze site kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Tracoin sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of de daarop geplaatste informatie, dan wel met de onmogelijkheid om deze site of de daarop geplaatste informatie op enig moment te raadplegen. Tracoin behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de op deze site geplaatste informatie.

Openbaarmaking langs andere weg of bewerking van die informatie is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Tracoin. Verwijzingen naar andere websites en hyperlinks zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoeker van deze site. Tracoin staat niet in voor de inhoud of betrouwbaarheid, in welk opzicht dan ook, van die websites en hyperlinks.

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen over deze disclaimer dan kunt u contact met ons opnemen:

Tracoin Postbus 7373
3280AD Numansdorp
Telefoon : +31 (0)186-653771
Fax : +31 (0)186-657709
E-mail : info@tracoin.nl

Wijzigen van deze disclaimer
Tracoin houdt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. De wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren. Deze pagina is voor het laatst opgemaakt op 7 juni 2010.